Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης