Δελτία Πληροφόρησης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης