Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης