ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης