Προκηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας για προμήθεια γραφικής ύλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης του Δήμου Ν.Προποντίδας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 59.621,79 € με Φ.Π.Α.

Η διακήρυξη των προμηθευόμενων ειδών και το Τ.Ε.Υ. . σε επεξεργάσιμη μορφή, θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, στο site του Δήμου www.nea-propontida.gr.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 2373350208, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα