Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1: Παλιοί συσσωρευτές οχημάτων σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 2: Απόβλητα λιπαντικά έλαια οχημάτων σε λίτρα

ΟΜΑΔΑ 3: Σίδερα, χυτοσίδερα υλικά, μεταλλικοί κάδοι απορριμάτων, κάγκελα, στηθαία, πινακίδες, παλιά άχρηστα τμήματα οχημάτων και μηχ. Έργου, σωλήνες διαφόρων διαστάσεων, σχάρες, λαμαρίνες,μεταλλικές δεξαμενές, φωτιστικοί στύλοι, σκελετοί στεγάστρων, κατεστραμμένα όργανα παιδικών χαρών

κλπ σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 4: Πλαστικά είδη, πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 5: Αλουμίνια σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 6: Κορμοί δένδρων

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τεσσάρων (4) ετών, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα