Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 19-09-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 19/9/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τρίγλιας» (Αρ. μελ. 31/2018).

2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (Αρ. μελ. 32/2018).

3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας» (Αρ. μελ. 33/2018).

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δήμου Νέας Προποντίδας» (Αρ. μελ. 30/2018).

5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Τρίγλιας» (Αρ. μελ. 28/2018).

6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (Αρ. μελ. 27/2018).

7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας» (Αρ. μελ. 29/2018).

8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Κλειστό γυμναστήριο Δ.Κ. Σημάντρων» (Αρ. μελ. 16/2018).

9. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019 για το κληροδότημα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ.

10. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019 για το κληροδότημα ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ.

11. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019 για το κληροδότημα ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΤΗ.

12. Σύνταξη σχεδίου 10ης αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2018.

13. Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.222/2018 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

14. Έγκριση πρακτικών (στάδιο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς – στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα