Δελτία Τύπου

Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 18334/10-05-2018 Πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση», κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης για το εν θέματι έργο.

Το έργο αφορά στην ανόρυξη καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση 9 υδρευτικών γεωτρήσεων στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Καλλικράτειας και της Τ.Κ. Αγ. Παύλου καθώς και την κατασκευή μίας δεξαμενής πόσιμου νερού, χωρητικότητας 500m3, και αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού συνολικού μήκους περίπου 18.000m, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια και η ποιότητα του νερού ύδρευσης στην παραλιακή ζώνη μεταξύ των οικισμών Σωζόπολης και Ν. Ηράκλειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κύριου υποέργου φτάνει τα 6.150.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ενώ βάσει της τεχνικής μελέτης, η διάρκεια κατασκευής του θα είναι περί τους 24 μήνες.

Την παρούσα χρονική περίοδο αναμένονται τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου.

 Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα