Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΚ Δ. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης