Προσκλήσεις

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης