Προσκλήσεις

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης