Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ν. Φλογητών του Δήμου Νέας Προποντίδας ως εξής:

α.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο υπ' αριθμ. 1194α κληροτεμάχιο του παραλιακού οικισμού Νέων Φλογητών και συγκεκριμένα πρόκειται για ένα σκέπαστρο επιφάνειας 96,08 τ.μ. έως τις περιμετρικές κολώνες, ενώ με τις προεξοχές της οροφής το σκέπαστρο είναι 147,73 τ.μ., με σκελετό εκ σιδηροκατασκευής, κάτω από το οποίο έχει διαμορφωθεί χώρος ως ανοικτό μπαρ, open-bar, συνολικού εμβαδού 53,41 τ.μ. .Επίσης έχει κατασκευασθεί σκέπαστρο με σκελετό ξύλινης κατασκευής επιφάνειας 32,15 τ.μ.(έως τις κολώνες) ενώ με τις προεξοχές της οροφής το σκέπαστρο έχει επιφάνεια 70,63 τ.μ. Έχει γίνει διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου στο δάπεδο με πέτρινες πλάκες, ξύλινα δάπεδα αλλά και βαθμίδες με περιμετρικό τοιχείο για παρτέρια ύψους 0,50 μ. για την τοποθέτηση φυτών-δένδρων-γκαζόν, όπως και ένα μικρό τμήμα περίφραξης στην πρόσοψη τα οποία υπολογίστηκαν ως παραβάσεις”

β.Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται σε 15,00 ευρώ ανά τ.μ. το έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στα τηλέφωνο 2373350205 και 245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα