Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Eκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί του οικοπέδου με αριθμ. 831 του ΟΤ 104 εμβαδού 1000τμ στην παραλιακή οδό (Λεωφόρο Νίκης) στην Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας και περιλαμβάνει:

α. κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε βάσει της υπ' αριθμ. 651/91 Ο.Α , που εκδόθηκε από το γραφείο Πολεοδομίας Ν. Μουδανιών, επιφάνειας 108 τ.μ.

β. κτίρια όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 2967164 δήλωση τακτοποίησης στο Ν. 4178/2013, ήτοι χώρος κύριας χρήσης-κατάστημα συνολικής επιφάνειας 135,62τμ, τρεις (3) αποθήκες, WC συνολικής επιφάνειας 33,50 τ.μ. και δύο (2) ξύλινες πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα συνολικής επιφάνειας 58,54 τ.μ.

γ. περιβάλλον χώρος  664,34 τ.μ. (1000τμ-335,66 τ.μ.)

Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως  εστιατόριο- αναψυκτήριο, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19551/19-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των  4.111,50 ευρώ/μήνα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 7η Αυγούστου 2018 και από ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350205, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                          

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                      

                       ΚΑΡΡΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα