Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων 2018-2019 κ 2019-2020

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης