Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση ΔΣ 18-07-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 18/7/2018 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 8757/22-6-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ως προς την υπ’ αριθμ. 378/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2018 

3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 196/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός  τέλους για τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης για τη σύνδεση προς τον αγωγό αποχέτευσης αναφορικά με το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής- μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας», ως προς την ημερομηνία καταβολής του τέλους. 

4. Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Νέων Μουδανιών» (Αρ. Μελ. 15/2018)

5. Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κλειστό γυμναστήριο Δ.Κ. Σημάντρων» (Αρ. μελ. 16/2018)

6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Νέων Μουδανιών», για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

7. Έγκριση ΑΠΕ

8. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έργων

9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων

10. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία  OTE Α.Ε. με ανάδοχο εταιρεία την METKA ENG LTD για το έργο «NGA VECTORING Α/Κ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ»

11. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία  OTE Α.Ε. με ανάδοχο εταιρεία την METKA ENG LTD για το έργο «NGA VECTORING Α/Κ ΠΟΤΙΔΑΙΑ»

12. Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τη συνέχιση της μελέτης «Προστασία διαβρούμενων ακτών ( πρώην) Δήμου Καλλικράτειας»

13. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης (στάθμευση οχημάτων Α.Μ.Ε.Α)στο δημοτικό οδικό δίκτυο του οικισμού Ν. Μουδανιών.

14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

15. Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Μεταφοράς της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III,‘’BeePathNet-Building together the story of bees in urban areas’’ και  υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στη β΄ φάση του ιδίου προγράμματος.

16. Αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης-έγκρισης προγράμματος και τρόπου υλοποίησης της πράξης CINFEL#3:“Coastal Upcycling Communities” (εφεξής “έργο”) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ /Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων και Ψήφιση πίστωσης

17. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καύσιμων και λιπαντικών 2018-2020

18. Προμήθεια του εργαλείου μετατροπής αρχείων ΔΕΗ από την εταιρεία OTS

19. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 648/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ‘’Έγκριση του συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Νέας Προποντίδας και εταιρίας EASTWEST GREECE”

20. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την είσπραξη γραμματίου σύστασης  παρακαταθήκης

21. Διεξαγωγή επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην  Τ.Κ.  Πετραλώνων

22. Μετατόπιση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Ν. Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας

23. Έγκριση η μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων σε  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

24. Έγκριση η μη χορήγησης άδειας λειτουργίας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»

25. Κατανομή της χρηματοδότησης για τις Σχολικές Επιτροπές  του Δήμου Ν. Προποντίδας για συντήρηση-επισκευή σχολικών κτηρίων (α' δόση 2018).

26. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

27. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων

28. Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση Περιπτέρου Πληροφοριών στον πεζόδρομο της Νέας Καλλικράτειας κατόπιν της υπ' αριθμόν 14090/11-5-2018 αιτήσεως του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Νέας Καλλικράτειας

29. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του 2344 τεμαχίου αγροκτήματος Ν. Καλλικράτειας προς την Ελληνική Αστυνομία ( ΕΛ.ΑΣ) για την εξυπηρέτηση αναγκών του ΑΤ Ν. Καλλικράτειας

30. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στη Τ.Κ. Διονυσίου για διεξαγωγή εκδηλώσεων

31. Έγκριση ή μη τοποθέτησης κατευθυντήριων πινακίδων προς το κατάστημα

32. Αποδοχή ή μη αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου- εξόδου οχημάτων

33. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης Φλογητών.

34. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων

35. Διαγραφή ή μη τελών Δ.Ε. Τρίγλιας

36. Διαγραφή ή μη τελών Δ.Ε. Μουδανιών

37. Διαγραφή ή μη οφειλής τέλους 0,5% έτους 2016

38. Διαγραφή ή μη Δ.Τ.- Δ.Φ.- Τ.Α.Π.

39. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

          Πελαγία Ιορδανίδου

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα