Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 18-06-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 18/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» -  στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Ηλεκτροδότηση με μονοφασική παροχή της ηλεκτρικής μπάρας στην Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

3. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της κ. Σοφίας Κιοσσέ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

4. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Παναγιώτη Μαραγκόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή – αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας – Τοπογραφική μελέτη» (αρ. μελ.: 58/2017).

6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποστράγγισης ομβρίων υδάτων ρέματος Πορταριάς – Τοπογραφική μελέτη» (αρ. μελ.: 55/2017).

7. Ανακλήσεις αναλήψεων υποχρέωσης.

8. Ψήφιση πολυετών δαπανών.

9. Σύνταξη σχεδίου 5η αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα