Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 18-06-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 18/6/2018 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

 2. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2018

3. Παραλαβή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός εκτέλεσης έργου.

4. Παραλαβή μελετών και των τευχών δημοπράτησης έργων

5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων

6. Έγκριση Α.Π.Ε.

7. Τροποποίηση των Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Ν. Προποντίδας.

8. Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών μεταλλικών πλακετών.

9. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ.

10. Τροποποίηση της 273/2018 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το ‘’Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων από αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων’’.

11. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Καλλικράτης για συστέγαση με τον Εμπορικό Σύλλογο Ν. Καλλικράτειας.

12. Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου πληροφοριών στη Ν. Καλλικράτεια.

13. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας

14. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών

15. Εξέταση αίτησης για διαγραφή προστίμου μετά από απόφαση Δημάρχου.

16. Αποδοχή παραχώρηση έκτασης 50 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 231 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία «Μαλτατζή» της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ν. Τενέδου για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης.

17. Τροποποίηση της αριθμ. 382/2018  απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης  έκτασης 50 τ.μ. από το  υπ΄ αριθμ.  1126 αγροτεμάχιο  στην τοποθεσία “Κινές Μπονάρ” της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ν. Συλλάτων για την ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης.

18. Τροποποίηση της αριθμ. 383/2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης  έκτασης 50 τ.μ.  από το   υπ΄  αριθμ.  2380 αγροτεμάχιο  στην τοποθεσία “Μαριανά” της κτηματικής περιοχής Δ.Κ. Σημάντρων για την ανόρυξη υδρευτικής  γεώτρησης.

19. Τροποποίηση της αριθμ. 592/2018  απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης  έκτασης 50 τ.μ. από το  υπ΄ αριθμ.  597 αγροτεμάχιο  στην τοποθεσία “Πατώματα” της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ν. Συλλάτων για την ανόρυξη  αρδευτικής  γεώτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης αρδευτικής του συλλογικού αρδευτικού Ν.               Συλλάτων.

20. Αίτημα ένταξης του Δήμου μας στο Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.& Π.Α.Ζ.Α.Θ.)

21. Διαγραφή ή μη τελών κοιμητηρίων.

22. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης Φλογητών.

23. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων

24. Διαγραφή ή μη τελών από Δ.Τ.- Δ.Φ. και Τ.Α.Π.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

 

Πελαγία Ιορδανίδου

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα