Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτ δημοτικού ακινήτου  της Τ.Κ. Διονυσίου και συγκεκριμένα  ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο υπ' αριθμ. 508 κληροτεμάχιο του παραλιακού οικισμού Διονυσίου και συγκεκριμένα πρόκειται για: “Δάπεδο με πέτρινες πλάκες συνολικής επιφάνειας 372,42τμ. Ξύλινο κτήριο για χρήσης μουσικής DJ επιφάνειας 2,60μ χ 2,10μ=5,46 τ.μ.. Δύο ξύλινα στέγαστρα με επικάλυψη από τέντα 4,0μχ6,20μ+5,35μχ5,35=53,43 τ.μ. Κινητή τέντα επί μεταλλικών υποστυλωμάτων 6,0μΧ7,15μ= 42,90 τ.μ. Τέντα επί μεταλλικών υποστυλωμάτων 2,05μχ2,50=5,13τμ. Λοιπές διαμορφώσεις όπως πεζούλια –στηθαία εντός του ακινήτου υπάρχει και ένα ημιυπαίθριο αναψυκτήριο για το οποίο υπάρχει θεωρημένη μελέτη της ΤΥΔΚ και έγγραφο του τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών Ν. Μουδανιών με αρ. Πρωτ. 15.2/9-8-2000 ότι αυτός ο χώρος αποτελεί χώρο κύριας χρήσης εμβαδού 39,76 τ.μ.  και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει σε  τέσσερα (4) έτη.

Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 15,00 ευρώ  ανά τ.μ. κατ’ έτος.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την  22α Ιουνίου 2018  ημέρα Παρασκευή και από ώρα  10 π.μ.    ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.