Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υλοποίηση προγράμματος αυτόνομου δικτύου συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών , με ιδίων εξοπλισμό σε ειδικούς κάδους, συντήρηση – επισκευή και συλλογή- μεταφορά των ειδών αυτών

Ο Δήμος Ν Προποντίδας στα πλαίσια της υλοποίησης της εν λόγω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , προσκαλεί  φυσικά και νομικά πρόσωπα ( σχετικές εταιρίες, επιχειρήσεις και  ιδιώτες επαγγελματίες) , που έχουν εμπειρία και νόμιμη ενασχόληση  με  την συλλογή και την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης- υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, λαμβάνοντας πιστά υπόψη τους την εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. και τους όρους  που αυτή  θέτει για την δημιουργία του δικτύου αυτού από μηδενικής βάσεως σε όλη την γεωγραφική έκταση του Δήμου Ν Προποντίδας, να καταθέσουν την πρόταση συνεργασίας μέχρι τις 4 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτή η πρόταση  θα περιλαμβάνει τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία, σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του δικτύου, αλλά και των διαδικασιών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης των υλικών , καθώς και τις προβλέψεις της εταιρίας ή του φυσικού προσώπου για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, σε βάθος 5ετίας. 

Η όποια προσφορά συνεργασίας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την δυνατότητα της εταιρίας – επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που θα επιλεγεί, να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα, για την ανάπτυξη και εγκατάσταση του δικτύου εντός μηνός:

1. Aπό την έγκριση και επιλογή της από το δημοτικό συμβούλιο 

2. Από την έγκριση του συμφωνητικού από το δημοτικό συμβούλιοι

3. Την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ αυτής και του Δήμου Ν Προποντίδας. Δεδομένου ότι ο   προϋπολογισμός του Δήμου μας δεν επιβαρύνεται με  την προώθηση και την υλοποίηση της συνεργασίας αυτής, αναμένει εμπεριστατωμένες  προτάσεις συνεργασίας από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εμπειρία  και  κατάθεση της εμπειρίας αυτής με ανάληψη από μέρους τους Ανάλογων έργων σε ΟΤΑ Α & Β Βαθμού , καθώς και στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα ανά την Ελληνική Επικράτεια. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης του Δ.Σ. θα τηρηθούν απαρέγκλιτα.

H Απόφαση 286/18 του Δ.Σ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα