Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 16-04-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 16/4/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στον οικισμό της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

2. Ανάκληση δεσμεύσεων.

3. Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» (αρ.μελ.25/2017)

4. Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ.μελ.24/2017)

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα