Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 14-03-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/3/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση της προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.1013/09-02-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

3. Αναλήψεις υποχρεώσεων.

4. Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών» (αρ.μελ.70/2015).

5. Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (αρ.μελ.9/2017).

6. Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2018.

7. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός του τρόπου διενέργειας  του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

8. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα