Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 της Πράξης: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ”

Στις 17/05/2017 και με το υπ’ αρ. 6136/17-5-2017 έγγραφο (ΑΔΑ:ΨΛ6Ζ465ΧΙ8-53Ω) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” , εντάχθηκε η πράξη “Ανάπλαση αυλείου χώρου του ανοιχτού θεάτρου Ν. Μουδανιών ” με κωδικό ΟΠΣ 5002048 στον άξονα προτεραιότητας “Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η πράξη αφορά στη διαμόρφωση ενός υπαίθριου αστικού χώρου πρασίνου και χώρων αναψυχής στην περιοχή που γειτνιάζει με το ανοιχτό θέατρο Μουδανιών (ΒΚ251), με αξιοποίηση έκτασης περίπου 11,5 στρεμμάτων, με σκοπό την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του τοπίου. Τα έργα αφορούν εργασίες θωράκισης παραλιακού μετώπου, εργασίες πρασίνου, κατασκευή ποδηλατοδρόμου, δημιουργία χώρων άθλησης: skatepark, διαμόρφωση υπαίθριου γυμναστηρίου με τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων γυμναστικής, κατασκευή παιδικής χαράς. Επίσης, θα κατασκευασθούν δύο υπαίθρια αναψυκτήρια και αρκετοί χώροι υπαίθριων καθιστικών. Προβλέπεται να διατηρηθεί τμήμα του υπάρχοντος χώρου για τη δημιουργία των απαραίτητων για την περιοχή θέσεων στάθμευσης. Θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (15 θέσεις), οχημάτων (95 θέσεις + 5 ΑΜΕΑ), δικύκλων (16 θέσεις) και ποδηλάτων (30 θέσεις). Το έργο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής (δίκτυα ομβρίων, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ).  

Για την κατασκευή του έργου υιοθετήθηκε, κατά τη φάση της μελέτης, μια βιοκλιματική προσέγγιση με την κατάλληλη επιλογή υλικών (περιορισμός των “σκληρών” υλικών, επιλογή φωτοκαταλυτικών ψυχρών υλικών, επιλογή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, επιλογή φωτισμού με γνώμονα τη μείωση κατανάλωση ενέργειας, κατάλληλη επιλογή φυτικού υλικού και τρόπου φύτευσης κλπ.). Επίσης, κατά τη μελέτη, ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη στην πρόσβαση και καθοδήγηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Με την αξιοποίηση της περιοχής θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύνολο με χώρους αναψυχής, καθώς και λειτουργικούς χώρους κατά μήκος της παραλίας Μουδανιών με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του τοπίου αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής καθώς οι χώροι που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενήσουν δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες (οικογένειες, έφηβοι, νέοι, ηλικιωμένοι). 

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

anoixto_th_1