Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης «Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος Δ. Σελεμενάκη με τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Ν. Προποντίδας»

Στις 30/10/2017 και με το υπ’ αριθμό 5266/30-10-2017 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΓΝΥ7ΛΛ-2ΑΤ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η πράξη “Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος Δ. Σελεμενάκη με τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Ν. Προποντίδας” με κωδικό ΟΠΣ 5008108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η πράξη έχει προϋπολογισμό 370.250 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Ο  Δήμος Ν. Προποντίδας, αξιοποιώντας το δημοτικό κληροδότημα Δ. Σελεμενάκη που βρίσκεται στην Δ.Ε. Ν. Καλλικράτειας, πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) δηλαδή μιας σύγχρονης ανοικτής δομής ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Βασικός σκοπός του ΚΗΦΗ είναι, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων με την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον και η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού τους καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών αφού θα δίνεται η δυνατότητα στα συγγενικά πρόσωπα, που μέχρι τώρα τους φρόντιζαν, να αποδεσμευτούν για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι άμεσα ωφελούμενοι της Πράξης είναι άτομα τρίτης ηλικίας που κατοικούν στο Δήμο Ν. Προποντίδας και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών αυτών των ηλικιωμένων ατόμων των οποίων η ποιότητα ζωής τους θα βελτιωθεί σημαντικά εξαιτίας της αποδέσμευσής τους από ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

kifi_1

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα