Αρχική Σελίδα

Δημοτικά Τέλη

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 • Ζώνη Α (παραλιακό μέτωπο), τιμή : 10,00 ευρώ / τμ το έτος
 • Ζώνη Β (παραλιακοί οικισμοί), τιμή: 7,00 ευρώ/τμ το έτος
 • Ζώνη Γ (μη παραλιακοί οικισμοί), τιμή: 5,00 ευρώ/τμ το έτος

Για χρήση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για τοποθέτηση εμπορευμάτων και για χρήση κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα ,  οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους και σε κάθε περίπτωση πριν από την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε κοινόχρηστο χώρο

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 • Ορίζεται ενιαίο τέλος ανεξαρτήτου ζώνης 10,00 ευρώ/τ.μ. το έτος.
 • Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών «Ορίζεται ως τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών, το ποσό των 200 ευρώ το έτος για κάθε μηχάνημα» εφόσον δεν καταβάλλεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή μίσθωμα προς το Δήμο Νέας Προποντίδας , για το χώρο επί του οποίου είναι τοποθετημένος ο αυτόματος πωλητής

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

 • Τέλος εγκατάστασης περιπτέρου 500 ευρώ ετησίως (άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958).
 • Το τέλος χρήσης για των τοποθέτηση των ανωτέρω ορίζεται ως εξής:
 1. Ζώνη Α (παραλιακό μέτωπο), τιμή : 20,00 ευρώ / τμ το έτος
 2. Ζώνη Β (παραλιακοί οικισμοί), τιμή: 15,00 ευρώ/τμ το έτος
 3. Ζώνη Γ (μη παραλιακοί οικισμοί), τιμή: 7,00 ευρώ/τμ το έτος

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ)

 • Το τέλος ορίζεται σε 1000 ευρώ ετησίως.

ΤΣΙΡΚΟ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

 • Το τέλος ορίζεται σε 500 ευρώ για χρονικό διάστημα μία έως πέντε ημέρες
 • Και σε 700 ευρώ για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 • Για την τοποθέτηση μηχανημάτων (μπετονιέρες, σκαπτικά μηχανήματα & βαρέλες μπετόν κ.λ.π.) μπαζών, οικοδομικών υλικών περιφραγμάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόμενης οικοδομής,  50 ευρώ την εβδομάδα.
 • Για τα κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο από ιδιώτη (ως κοινόχρηστος χώρος στην παρούσα περίπτωση των οικοδομικών υλικών και κοντέινερ, νοείται πεζοδρόμιο & οδόστρωμα) 50 ευρώ  την εβδομάδα. 
 • Για την περίπτωση που ο ιδιώτης θα μισθώσει κοντέινερ του Δήμου, θα καταβάλλει το ποσό των 100 ευρώ την εβδομάδα. Σε περίπτωση αδειάσματος περισσότερης της μίας (1) φοράς του κοντέινερ, θα καταβάλλει το ποσό των 100 ευρώ ανά άδειασμα.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι θέσεις με εκδηλώσεις του Δήμου κ.λ.π. το τέλος καθορίζεται ως εξής:

 • Πάγκοι έως 5μ. τέλος: 30 ευρώ ημερησίως,
 • Πάγκοι έως 10μ. τέλος: 50 ευρώ ημερησίως,
 • Κούνιες , τέλος: 1(ένα) ευρώ /τ.μ.
 • Κινητές καντίνες, τέλος: 40 ευρώ ημερησίως.

Σε κάθε άλλη περίπτωση καθορίζεται τέλος 300 ευρώ για εμπόρους και 150 ευρώ για παραγωγούς ανά έτος.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 • Το τέλος χρήσης αιγιαλού για επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ ορίζεται σε 1000/μονάδα  ετησίως και έκταση μέχρι 100 τ.μ.
 • Το τέλος χρήσεως για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων, ορίζεται σε 10,00 ευρώ /τμ. .

ΤΕΛΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για έκδοση – ανανέωση άδειας:

 • Έκδοση παραγωγικής άδειας τιμή: 30,00 ευρώ.
 • Ανανέωση παραγωγικής άδειας τιμή: 30,00 ευρώ.
 • Έκδοση επαγγελματικής άδειαςτιμή: 70,00 ευρώ ( ισχύει για 3 έτη).
 • Ανανέωση επαγγελματικής άδειας: ατελώς βάσει νόμου (ανανεώνεται κάθε 3 έτη)
 • Έκδοση επαγγελματικής άδειας πλανόδιου εμπορίου 150,00 ευρώ (ισχύει για 3 έτη)
 • Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πλανόδιου εμπορίου 150,00 ευρώ (ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια)

Για ημερήσιο δικαίωμα λαϊκών αγορών:
α) Παραγωγοί:
- Μέχρι 2μ.     Τιμή: 3,00 ευρώ /ανά ημέρα προσέλευσης στη λαϊκή
- Μέχρι 3μ.    Τιμή: 4,00 ευρώ/        «»    «»
- Μέχρι 4μ.    Τιμή: 5,00 ευρώ/        «»    «»
- Μέχρι 5μ.    Τιμή: 6,00 ευρώ/        «»    «»
- Μέχρι 7μ.    Τιμή: 7,00ευρώ/        «»    «»
- Μέχρι 9μ.    Τιμή: 8,00ευρώ/        «»    «»

β) Επαγγελματίες:
- Μέχρι 2μ.    Τιμή: 12,00 ευρώ το μήνα/λαϊκή
- Μέχρι 3μ.    Τιμή: 16,00 ευρώ        «»
- Μέχρι 4μ.    Τιμή: 20,00 ευρώ        «»
- Μέχρι 5μ.    Τιμή: 24,00 ευρώ        «»
- Μέχρι 7μ.    Τιμή: 28,00 ευρώ        «»
- Μέχρι 9μ.    Τιμή: 32,00 ευρώ        «»

γ) Επαγγελματίες από όμορο νομό:
Μέχρι 2μ.    Τιμή: 28,00 ευρώ το μήνα/λαϊκή
Μέχρι 3μ.    Τιμή: 28,00 ευρώ        «»
Μέχρι 4μ.    Τιμή: 28,00 ευρώ        «»
Μέχρι 5μ.    Τιμή: 28,00 ευρώ        «»
Μέχρι 7μ.    Τιμή: 28,00 ευρώ        «»
Μέχρι 9μ.    Τιμή: 32,00 ευρώ        «»

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 • Ορίζεται κατά οικογενειακή μερίδα δημοτών 10 ευρώ για κάθε έτος.
 • Ορίζεται για μη δημότες και μη κατοίκους τέλος ταφής 1000 ευρώ και για μη δημότες εφόσον βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία κατά την τελευταία πενταετία μετά από απόφαση του τοπικού συμβουλίου, το τέλος ταφής ορίζεται στα 500 ευρώ. Σε περίπτωση που κάποιος ήταν εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου και μεταδημότευσε, αλλά επιθυμεί να ταφεί στο Δήμο μας, το τέλος ταφής ορίζεται στα 500 ευρώ.

Τέλος διατήρησης οικογενειακών τάφων οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει επταετία (θα ισχύει από 1/7/2015) :

 • Μονός τάφος 300 ευρώ ανά έτος
 • Διπλός τάφος 500 ευρώ ανά έτος.
 • Τριπλός τάφος 800 ευρώ ανά έτος.
 • Για όσους τάφους η επταετία θα συμπληρωθεί από σήμερα και εφεξής, το τέλος θα είναι 100 ευρώ για τα δύο πρώτους μήνες και εκατό ευρώ για κάθε επόμενο μήνα μετά τη παρέλευση του διμήνου.

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 • ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ (ΑΝΑ Τ.Μ / ΧΡΟΝΟ)  100
 • ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ (ΤΟ ΧΡΟΝΟ) 60,00
 • ΑΦΙΣΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 150,00
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ( ΤΟ ΧΡΟΝΟ) 150,00

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΑ ( MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ)

 • ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΕΩΣ 120 kg 26,83
 • ΒΟΟΕΙΔΗ 32,52
 • ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 32,52
 • ΑΡΝΙ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙ 2,32
 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 5,73
 • ΧΟΙΡΟΙ 6,91
 • ΧΟΙΡΙΔΙΑ 4,47
 • ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ 9,76

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Καθορίζει το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού ως εξής:
Α) Στεγασμένων ηλεκτροδοτούμενων χώρων:

 • Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση καθορίζει συντελεστή 1,90 ευρώ/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας το χρόνο, εκ των οποίων 0,30 ευρώ/τ.μ. προορίζονται για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
 • Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις (γενικές) καθορίζει συντελεστή 2,40 ευρώ/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας το χρόνο, εκ των οποίων 0,30 ευρώ/τ.μ. προορίζονται για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
 • Για τις ανεξάρτητες αγροτικές αποθήκες καθορίζει συντελεστή το ένα δεύτερο (1/2) του συντελεστή 2,40 ευρώ/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας το χρόνο. Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται από τον Δήμαρχο βεβαίωση πλασματικής έκτασης, το μισό (1/2) της έκτασης της φωτιζόμενης επιφάνειας της αποθήκης και θα υποβάλλεται στη ΔΕΗ η κατάσταση του Δήμου για τη χρέωση αυτή.
 • Για τους αποθηκευτικούς χώρους των καταστημάτων (αποθήκη ετοίμων επίπλων, υπόγεια κ.λ.π.) και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται συνεχώς ως κύριοι χώροι καθορίζει συντελεστή το μισό (1/2) του συντελεστή 2,40 ευρώ/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας το χρόνο. Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται από τονΔήμαρχο βεβαίωση πλασματικής έκτασης, το μισό (1/2) της έκτασης της φωτιζόμενης επιφάνειας της αποθήκης και θα υποβάλλεται στη ΔΕΗ η κατάσταση του Δήμου για τη χρέωση αυτή.
 • Για τους χώρους στους οποίους λειτουργούν κτηνοτροφικές και πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθορίζει συντελεστή το ένα τέταρτο (1/4) του συντελεστή 2,40 ευρώ/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας το χρόνο. Για το σκοπό θα εκδίδεται από το Δήμαρχο βεβαίωση πλασματικής έκτασης το ένα τέταρτο (1/4) της έκτασης της φωτιζόμενης επιφάνειας των ανωτέρω χώρων και θα υποβάλλεται στη ΔΕΗ η κατάσταση του Δήμου για τη χρέωση αυτή. Η μείωση θα γίνεται ύστερα από προσκόμιση της άδειας λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων.

Β) Μη στεγασμένοι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι συντελεστή 0,50€/τ.μ. κάθε έτος. Το ανωτέρω τέλος αφορά εργοταξιακή παροχή και θα εκδίδεται από το Δήμαρχο βεβαίωση πλασματικής έκτασης  του οικοπέδου.

Γ) Μη ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων χώρων (αυθαίρετες οικίες) 120,00 ευρώ κάθε έτος. Το ανωτέρω τέλος θα εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο.

Δ) Τέλος σύνδεσης αποχέτευσης 300,00 ευρώ η σύνδεση (ανά υδρόμετρο) πλην των ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων (εγγεγραμμένοι στον Ε.Ο.Τ) που θα ισχύει το ποσό των 1,2/m3 όγκου οικοδομής.

Ε) Τέλος ωφέλιμου φορτίου – Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων από τα βυτιοφόρα 0,76 ευρώ ο τόνος (καθαρού ωφέλιμου φορτίου), βάση της άδειας (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 • Καθορίζει συντελεστή Δημοτικού Φόρου 0,20 ευρώ/τ.μ. κάθε έτος.
 • Καθορίζει συντελεστή ΤΑΠ 0,00035 ευρώ/τ.μ. επί της τιμής ζώνης και παλαιότητας για κάθε έτος.

ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ως προς τα ανταποδοτικά τέλη Άρδευσης καθορίζει τα τέλη ως εξής:

 • Για καταναλώσεις 0 – 150 κυβ./στρεμ. τιμή  0,35 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 150 – 200 κυβ./στρεμ. τιμή 0,45 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 200 – 250 κυβ./στρεμ. τιμή 0,60 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 250 κυβ./στρεμ. και άνω τιμή 1,00 ευρώ/κ.μ.

      Ειδικότερα:
      Ι) Για τις καλλιέργειες με αμπέλια:

 • Για καταναλώσεις 0 – 150 κυβ./στρεμ. τιμή 0,35 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 150 – 200 κυβ./στρεμ. τιμή 0,45 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 200 – 500 κυβ./στρεμ. τιμή 0,60 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 500 και άνω κυβ./στρεμ. τιμή 1,00 ευρώ/κ.μ.

      ΙΙ) Για τις καλλιέργειες με κηπευτικά:

 • Για καταναλώσεις 0 – 150 κυβ./στρεμ. τιμή 0,35 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 150 – 200 κυβ./στρεμ. τιμή 0,45 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 200 – 300 κυβ./στρεμ. τιμή 0,60 ευρώ/κ.μ.
 • Για καταναλώσεις 300 και άνω κυβ./στρεμ. τιμή 1,00 ευρώ/κ.μ.

      Επίσης καθορίζει:

 • Πάγιο τέλος για κάθε παροχή, 40,00 ευρώ το χρόνο και για αρδευόμενη έκταση μέχρι τέσσερα (4) στρέμματα. Για αρδευόμενες εκτάσεις άνω των τεσσάρων στρεμμάτων προσαύξηση παγίου 10,00 ευρώ/στρέμμα για την έκταση πέραν των τεσσάρων (4) στρεμμάτων.
 • Τέλος σύνδεσης (νέες συνδέσεις): 300,00 ευρώ.
 • Τέλος επανασύνδεσης: 60,00 ευρώ.
 • Τέλος συμμετοχής στο δίκτυο (για νέες συνδέσεις): 130,00 ευρώ/στρέμμα.
 • Τέλος προμήθειας και τοποθέτησης υδρομέτρου από το Δήμο 200,00 ευρώ για εγκατάσταση με διατομή 2’’ και 300,00 ευρώ για εγκατάσταση με διατομή 2,5’’(εφόσον το επιθυμεί ο καταναλωτής).  Τα υδρόμετρα που θα προμηθεύονται από το εμπόριο οι καταναλωτές, θα είναι ειδικών προδιαγραφών, όπως θα ορίζονται από το Δήμο.

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 Α) Για τις Δημοτικές Ενότητες Μουδανιών και Τρίγλιας:

 • Πάγιο τέλος ύδρευσης: 50,00 ευρώ.
 • Για δικαίωμα κατανάλωσης ύδρευσης οικιακής χρήσης:

α) για κατανάλωση νερού από 0 έως 50 κ.μ. 0,10 ευρώ/κ.μ.,
β) για κατανάλωση νερού από 51 έως 100 κ.μ. 0,15 ευρώ/κ.μ.,
γ) για κατανάλωση νερού από 101 έως 150 κ.μ. 0,20 ευρώ/κ.μ.,
δ) για κατανάλωση νερού από 151 έως 200 κ.μ. 0,30 ευρώ/κ.μ.,
ε) για κατανάλωση νερού από 201 έως 300 κ.μ. 0,60 ευρώ/κ.μ.,
στ) για κατανάλωση νερού από 301 έως 400 κ.μ. 1,00 ευρώ/κ.μ.,
ζ) για κατανάλωση νερού από 401 έως 500 κ.μ.1,50 ευρώ/κ.μ.,
η) για κατανάλωση νερού από 501 κ.μ. και άνω 2,00 ευρώ/κ.μ..

 • Για καταναλώσεις ύδρευσης σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπιγκ, κατασκηνώσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 0,60 ευρώ/κ.μ. Για τα Ξενοδοχεία επιπλέον χρέωση 2,00 ευρώ ανά κλίνη.
 • Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για κάθε υδρόμετρο που βρίσκεται α) εντός σχεδίου πόλης 250,00 ευρώ και β) εκτός σχεδίου πόλης και εντός κτηματικής περιοχής του Δήμου 500,00 ευρώ.

Η διαφοροποίηση στο τέλος σύνδεσης για τους εκτός οικισμών καταναλωτές κρίνεται απαραίτητη στη βάση της ανταποδοτικότητας, διότι η λειτουργία και η συντήρηση στους ως άνω καταναλωτές έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση στα έξοδα σε βλάβες του δικτύου ύδρευσης, των αντλιοστασίων, καθώς και ειδικών πιεστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό.

 • Σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για καταναλώσεις ύδρευσης 0 - 60 κ.μ. ετησίως 60,00 ευρώ και για καταναλώσεις πάνω από 60 κ.μ. ετησίως, 0,75 ευρώ/κ.μ..
 • Τέλος διαχωρισμού κατανάλωσης 60,00 ευρώ.
 • Τέλος επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 60,00 ευρώ.
 • Πάγιο τέλος αποχέτευσης: 30,00 ευρώ.
 • Τέλος χρήσης αποχέτευσης συντελεστή 0,50 ευρώ/κ.μ. νερού που καταναλώνει ο καταναλωτής, εκτός της Τ.Κ. Κρήνης.

Β) Για τη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ να εναρμονιστεί το τιμολόγιό της με αυτό των Δ.Ε. Μουδανιών και Τρίγλιας

Τέλος σύνδεσης αποχέτευσης 300,00 ευρώ η σύνδεση (ανά υδρόμετρο) πλην των ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων (εγγεγραμμένοι στον Ε.Ο.Τ) που θα ισχύει το ποσό των 1,2/m3 όγκου οικοδομής.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα