Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης