ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΠΑ 15/03/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2017-2018.
2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του ν.  4412 /2016.
3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών – υπηρεσιών.
5. Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού ''Κοπή του γκαζόν των ποδοσφαιρικών γηπέδων'' (Αριθμός Διακήρυξης 991/20-12-2016 Κωδικός 16PROC005603393  2016-12-20).
6. 3η Ετήσια εκδήλωση Χορωδιών που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Νέας Προποντίδας.
7. Εκδήλωση Βυζαντινής Μουσικής.
8. Πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: ''Mαύρο Πάσχα στη Γη του Ορφέα και του Διόνυσου''.
9. Ψήφιση πιστώσεων.              

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Εμμανουήλ  Μπέης 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα