Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Προσλήψεις ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης