Προσκλήσεις

Πρόσκληση Β/ΘΜΙΑΣ για προμήθεια Η/Υ του Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας

 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού Η/Υ στο Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης