Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης