Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ της Δομής Παροχής Βασικών Κοινωνικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας

Στις 10/10/2016 και με το υπ’ αριθμό 6879/10-10-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:6ΒΩ37ΛΛ-Ο1Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη “Δομή Παροχής Βασικών Κοινωνικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας” με κωδικό ΟΠΣ 5001218 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με τη δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε δικαιούχες ομάδες πολιτών
i. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
ii. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι»
iii. iii. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.
Οι ωφελούμενοι των προκηρυσσόμενων πράξεων είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Ν. Προποντίδας. Στόχος της πράξης είναι να καλύψει πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης σε περίπου 120 οικογένειες του Δήμου, που θα είναι και οι αποκλειστικοί δικαιούχοι των προϊόντων της Δομής και που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή ακραίας φτώχειας.
Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

koin_pan_poster_1

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα