Προσκλήσεις

Πρόσκληση Β/ΘΜΙΑΣ για προμήθεια κλειδαριών για το ΓΕΛ Ν. Μουδανιών

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κλειδαριών του ΓΕΛ Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης