Προσκλήσεις

Πρόσκληση Β/ΘΜΙΑΣ για κατασκευή στεγάστρου & περίφραξης για το ΓΕΛ Ν. Μουδανιών

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σιδηρικών υλικών για κατασκευή στεγάστρου και περίφραξης για το ΓΕΛ Ν.Μουδανιών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης