Προσκλήσεις

Πρόσκληση Β/ΘΜΙΑΣ για προμήθεια μηχανημάτων γραφείου για το ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ΗΥ και φωτοτυπικού-εκτυπωτή για το ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης