Προσκλήσεις

Πρόσκληση Β/ΘΜΙΑΣ για την προμήθεια βιντεοπροβολέων για το ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βιντεοπροβολέων και υλικών για ΕΠΑΛ-ΕΚ-Ε.ΕΠΑΛ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης