Προσκλήσεις

Πρόσκληση Β/ΘΜΙΑΣ για προμήθεια υλικών επισκευής σκεπής του ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταλλικών υλικών και εργασίες επισκευής σκεπής και πορτών του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ-ΕΚ-Ε.ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης