Προσκλήσεις

Πρόσκληση Α/θμιας προπληρωμένων φακέλων

Πρόσκληση ανάθεσηςπρομήθειας prepaidφακέλων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης