Προσκλήσεις

Πρόσκληση προμήθειας μηχ. γραφείου Νηπ. Πετραλώνων

Πρόσκληση προμήθειας μηχανημάτων γραφείου μηχανημάτων γραφείου (Η/Υ & πολυμηχάνημα) για το Νηπιαγωγείο Πετραλώνων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης