Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκκένωσης βόθρου

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία εκκένωσης βόθρου του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης