Προσκλήσεις

Πρόσκληση προμήθειας σιδηρικών Δημοτικού Λακκώματος

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σιδηρικών υλικών για την περίφραξη του Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης