Προσκλήσεις

Πρόσκληση εργασίας συντήρησης κιγκλιδωμάτων Δημοτικού Λακκώματος & 1ου Δημοτικού Ν. Μουδανιών

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία συντήρησης-επισκευής κιγκλιδωμάτων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών και του Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης