Προσκλήσεις

Πρόσκληση προμήθειας προπληρωμένων φακέλων

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια prepaid φακέλων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης