Προσκλήσεις

Πρόσκληση προμήθειας συναγερμού Γυμνασίου Ν.Καλλικράτειας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια συστήματος συναγερμού του Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης