Προσκλήσεις

Πρόσκληση εργασίας συντήρησης κιγκλιδωμάτων 2ου Γυμνασίου Ν. Μουδανιών & Ν. Καλλικράτειας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία συντήρησης-επισκευής κιγκλιδωμάτων 2ου Γυμνασίου Ν. Μουδανιών και Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης