Προσκλήσεις

Πρόσκληση για την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης