Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης