Ειδική Συνεδρίαση του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας στις 21.12.2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα ληφθεί σχετική απόφαση.

1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας και έγκριση του Ο.Π.Δ., έτους 2017.

                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                       Μπέης  Εμμανουήλ