Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η.ΤΗΣ Τ.Κ.Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης