Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης