Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης