Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης